top of page
 קיסריה של הורדוס, של רומי, של הבישופים, של הצלבנים, של כולם ומפעל מים אחד עצום שמרווה את כולם , נכיר את אמות המים
נכיר את האזור ואת האווירה שיצרה את העיר המדהימה.
נשמע סיפורים על התקופה שמשלבת את היהדות הפגאניות הנצרות והאיסלם במקום אחד מזה 2000 שנה

קיסריה ומפעל המים

    bottom of page