top of page
הנבטים, שבטי נוודים שמגיעים מאזור ערב, סוחרים או רוכלים ואו אנשי עסקים שהבינו את משמעות המיקום הגאוגרפי, נטשו את הנוודות והקימו מלוניות - חאנים על דרכי המסחר.
נכיר את הערים הנבטיות בנגב, נבין כיצד הצליחו לשרוד ולהתקיים בנגב. הרבה לפני בואו של דוד בן גוריון

ערי הנבטים ודרך הבשמים

  • הסיור באוטובוס בלבד
    יש להצטייד בנעלי הליכה כובע ורצוי להצטייד בקרם הגנה מהשמש
    לכל מטייל חובה להביא שני ליטר מים לפחות
    תאום יציאה ואיסוף יקבע סמוך למועד הסיור
bottom of page