בשכונה קטנה בקעו צלילי שירה היו הם אולי השובלים, להקת צלילי הכרם אולי בועז שרעבי אולי רמי דנוך, ואולי חופני ועוד עשרות זמרים ויוצרים שיצאו מהשכונה. אלו הם שגדלו על סיפורי אבות מתימן 
ובעיקר, בעיקר על הומור משובח שלא נח לרגע, טעמים וריחות שבת.
נצא לסיור , לריקוד אחד ארוך לצלילי הכרם ונסיים במרק רגל משובח

כרם התימנים

    דורון 2.png