top of page
מקומות וסיפורים שכל אחד מאיתנו חייב לשמוע, תל אביב וימיה הראשונים, השכונות הראשונות והשילוב עם מהות יפו לארץ ישראל
נכיר אומנים, שחקנים וכאלו שכל כך נהנים לספר את סיפור חייהם
נסייר בכל פעם באזור אחר
הסיור הינו חלק משרשרת סיורים באזור המרכז

ימי ראשית תל אביב

  • הסיור באוטובוס בלבד
    יש להצטייד בנעלי הליכה כובע ורצוי להצטייד בקרם הגנה מהשמש
    לכל מטייל חובה להביא שני ליטר מים לפחות
    תאום יציאה ואיסוף יקבע סמוך למועד הסיור
bottom of page