top of page
שער כנעני מהיחידים בעולם ששמור כולו לפני 3800 שנה.
הכתף של ברית בין הבתרים, אברהם של היהודים המוסלמים והנוצרים.
שמורת הבניאס והמקדשים , מופעי התאווה, והעושר ההורדוסי
כיבושי יהושוע המתועדים אולי בחצור ? ולא תלוי את מי שואלים
במהלך הסיור נבקר ונהלך במי נחלים, ונשמע סיפורים על גדותיהם.

ארץ מעיינות גלילים ומים

  • לינה וארוחות מתואמים בהתאם לעונה
    יש להצטייד בנעלי הליכה להחלפה הולכים במים.
    פרטים נוספים יימסרו סמוך למועד הטיול
bottom of page