top of page
מסע שמתחיל מבאר שבע , ועובר דרך נופי הנגב ופראיים, יורד לערבה ולנחלים הרחבים  דרך המכתשים עד לאילת בערב
ביום אחד נשחזר את מבצע עובדה
ביום השני נכיר את הנוף הפראי ומשאבי האזור שכבר הפרעונים ידעו את קייומו.
ביום השלישי נטבול בעולם המים הקסום של מפרץ אילת

אילת הפראית בשלושה ימים

  • פרטים נוספים אודות הטיול יימסר סמוך למועד היציאה
bottom of page